Ontruimingen, hoe regel je transport en opslag?

123 loodgieter kan je niet alleen helpen met het leeghalen van je huis of kantoor. Wij kunnen ook het afval of de inboedel vervoeren en afvoeren.  Om ontruimingen snel en soepel te laten verlopen beschikken wij over goede transportservice en opslag.

Hulp nodig bij ontruiming?

Tel: 020 – 667 32 42

Ontruimingen en leeghalen van huizen en kantoren

 123 loodgieter in Amsterdam kan je ook helpen bij ontruimingen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het leeg halen van woningen en kantoren. We  houden hierbij rekening met de eisen van de opdrachtgever of verhuurder.

Reden voor ontruimingen kunnen zijn

 • Overlijden

  Een woning leeghalen als iemand is overleden kan moeilijk zijn. Een woning moet leeg opgeleverd worden. Als een woning klaar moet worden gemaakt voor de verkoop of de huur wordt opgezegd moet de inboedel worden opgeruimd. 123 loodgieter kan helpen om het huis leeg te halen en het afvoeren van de inboedel.  Soms is er een opleveringsdatum met deadline aan verbonden. Bij huurwoningen is de eis dat het huis in oorspronkelijke staat moet worden terug gebracht.

 • Faillisement

  Een faillissement is een aangrijpende gebeurtenis. Na een faillissement moet de woning of het pand worden leeg geruimd, zodat de verhuurder of curator deze snel kan verhuren of verkopen. 123 loosgieter kan je helpen met het leeg halen van een bedrijfspand of woning.

 • Scheiden

  Bij een scheiding kan de verhouding zo slecht zijn dat de ene partner bang is dat de andere het huis leeghaalt. Om dit te voorkomen kan een advocaat aan de rechter vragen om beslag te leggen op de spullen. Als de koopwoning of huurwoning moet worden leeggehaald kan 123 loodgieter helpen met het weghalen en vervoeren van de inboedel.

 • Samenwonen

  Ook als twee mensen besluiten samen in een huis te gaan wonen kan 123 loodgieter helpen bij het verhuizen van de inboedel naar de nieuwe woning.

 • Emigratie

  Altijd al gedroomd om te emigreren? Maar wat doe je dan met al je spullen? 123 loodgieter kan je helpen bij het ontruimen en leeghalen van je woning. En biedt je mogelijkheden voor de transport en opslag van je inboedel.

 • Deurwaarder

  Op de dag van een  ontruiming zal de deurwaarder naar de woning gaan samen met de hulpofficier van Justitie. 123 loodgieter is er dan om eventueel het slot open te breken als de huurder niet aanwezig is. Wij helpen daarna met het weghalen van de spullen in de woning. We transporteren de inboedel baar een opslagplaats.

 • Kraakpanden

  Er zijn verschillende redenen voor het ontruimen van kraakpanden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de krakers gevaar lopen omdat het gevaarlijk voor krakers kan zijn om er te wonen. Bijvoorbeeld als het gaat om een pand dat vlakbij een zwaar industriegebied ligt. Ook komt het voor dat krakers overlast veroorzaken, en daarom weg moeten. Of dat de eigenaar van het pand binnen korte tijd over het pand wil beschikken, bijvoorbeeld voor een een verkoop. 123 loodgieter helpt in al deze gevallen bij het leeghalen en ontruimen van kraakpanden.

 • Dichtspijkeren panden

  Dichtspijkeren van panden is een manier om de overlast van panden voor buurtbewoners (bijvoorbeeld omdat er drugs wordt verhandeld) te beperken. 123 loodgieter kan helpen bij het dichttimmeren van de panden. Vaak zijn eigenaren van dergelijke panden ook bereid om mee te werken om de overlast te beperken.